کفش ایمنی

کفش

 بخش مهمی از ایمنی مربوط به محافظت می‌شود. محافظت از انسان و کارآیی‌هایی که اعضای مختلف بدن او دارند از طریق تجهیزات ایمنی در محیط کار حاصل می‌آید. در تمامی تجهیزات ایمنی، نقش لباس کار در ایمنی کارکنان شاید شناخته شده تر باشد، ولی همانطور که می‌دانید وسایل دیگری هم هستند که از آن‌ها به عنوان تجهیزات ایمنی یاد می‌شود و بسیار مهم تلقی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین تجهیزات ایمنی که نقش بسیار پررنگی در محافظت از فرد به عهده دارد کفش ایمنی است. اما کفش ایمنی مناسب دارای چه ویژگی‌هایی است؟ در این مطلب ویژگی‌هایی که باعث می‌شوند یک کفش ایمنی مناسب تعریف شود را بیان خواهیم کرد.

دلیل اهمیت کفش ایمنی

مهم‌ترین موضوعی که در باب اهمیت کفش‌های ایمنی مطرح می‌شود، مسئله‌ی حفاظت از پا (علی الخصوص سرپنجه) در برابر سقوط اجسام سنگین است. مورد دیگری که به کفش‌های ایمنی نقش نجات بخشی می‌دهد جلوگیری از لغزش فرد است. موارد بهداشتی و ارگونومیکی با اینکه در مرتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند ولی به هیج عنوان نمی‌توان گفت که فاقد اهمیت هستند.

برای دیدن محصولات در اینجا کلیک کنید

 

تهران خیابان امام خمینی کوچه جهانگردی-پاساژ نایب طبقه همکف پلاک 6

09127106828-09123138142-09129213642

66170854-66170973

982166170973  : FAX