انواع ماسک تنفسی

تمامی ماسک ها دارای تاییدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت و کار می باشد و به علت داشتن سوپاپ هوا از افزایش هوای گرم و تجمع بوی بازدم جلوگیری کرده و تنفس در هوای گرم و مرطوب را راحتتر میکند.


 

 

 

 

 

 

تهران خیابان امام خمینی کوچه جهانگردی-پاساژ نایب طبقه همکف پلاک 6

09127106828-09123138142-09129213642

66170854-66170973

982166170973  : FAX